Η Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της συνεργασίας, ξεκινώντας από τη συμβουλευτική συνεισφορά μας για την επιλογή της βέλτιστης λύσης μέχρι την προμήθεια, εγκατάσταση και την επί τόπου τεχνική υποστήριξη στον χώρο σας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Παρέχουμε συμβάσεις πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης για όλους τους τύπους των μηχανημάτων xerox εξασφαλίζοντας σας  οικονομικό προγραμματισμό για την συντήρηση, χωρίς έκτακτα έξοδα ανταλλακτικών και επισκευών. Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου συντήρησης του μηχανήματός σας, μπορείτε να εξασφαλίσετε έκπτωση στην αγορά των αναλωσίμων ή ακόμα και δωρεάν αναλώσιμα.