Διαχείριση Εκτυπώσεων (MPS)

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανάγκη για τη μείωση των εξόδων είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ένας τομέας ο οποίος συχνά παραβλέπεται από τις εταιρείες στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα έξοδα και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους είναι τα έγγραφα. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το κόστος διαχείρισης εγγράφων για μία εταιρεία κυμαίνεται από 5% έως 15% των συνολικών ετήσιων εσόδων της.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης απευθύνονται σε πελάτες που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και εκτυπώσεων. Με τη χρήση αναγνωρισμένων εργαλείων που αναπτύχθηκαν από τη XEROX θα σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε όλες τις συσκευές εκτύπωσης, τη χρήση τους και τις διαδικασίες σας σε συνεχή βάση πιο αποτελεσματικά και με σημαντική βελτίωση στο κόστος σας.

Συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες MPS δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε ποτέ χρόνο για το service η ή την προμήθεια αναλωσίμων και τα ισχυρά εργαλεία αναφοράς θα ενισχύουν την ασφάλεια των δεδομένων σας ενώ παράλληλα θα σας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το κόστος χρήση σας.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο