Μακροχρόνια Μίσθωση
(LEASING)

H μακροχρόνια μίσθωση είναι ο πλέον σύγχρονος και οικονομικός τρόπος χρήσης εκτυπωτικών μηχανών από μια επιχείρηση, μικρή, μεσαία, ή μεγάλη. Στην ουσία ενοικιάζεται τον εξοπλισμό για ένα συγκεκριμένο διάστημα, καταβάλλοντας ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα. 

Στο μίσθωμα αυτό περιλαμβάνονται υπηρεσίες, οι οποίες στην πράξη σας απαλλάσσουν από οποιοδήποτε άλλο κόστος που συνδέεται με τη χρήση του εξοπλισμού καθ΄ όλη τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, όπως για παράδειγμα το κόστος των αναλώσιμων toners, των ανταλλακτικών, της συντήρησης, των επισκευών, κτλ. Έτσι, εσείς απολαμβάνετε απρόσκοπτα τη χρήση της εκτυπωτικής μηχανής χωρίς να ασχολείστε με τις διαδικασίες που την «συνοδεύουν».

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο