ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Επιχείρηση «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει εκπονήσει και εγκαταστήσει ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τις δραστηριότητές της που αφορούν στην Εμπορία Μηχανών Γραφείου και Αναλωσίμων καθώς και στην Συντήρηση αυτών.


Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της τρέχουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, ώστε να επιτυγχάνει το επιθυμητό επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών και η κάλυψη των Περιβαλλοντικών Όρων των προϊόντων που διαχειρίζεται η Επιχείρηση, σε παράλληλη συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των Πελατών της.

Η Πιστοποίηση των Διεθνών Προτύπων ISO 9001 & ISO 14001, έγινε από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS, μέλος του Ομίλου TUV NORD και το Ενοποιημένο Σύστημα έχει εκπονηθεί από τον Φορέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών MARTE Consulting.


Επιπρόσθετα η Επιχείρηση «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει εγκαταστήσει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Πληροφοριών για την Ασφάλεια των Πληροφοριών που διαχειρίζεται καθώς και για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών αλλά και των Συνεργατών της.


Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Πληροφοριών βρίσκεται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019 και με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).
Η Πιστοποίηση των Διεθνών Προτύπων ISO 27001 & ISO 27701, έγινε από τον Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης LETRINA, ενώ το Ενοποιημένο Σύστημα έχει εκπονηθεί από τον Φορέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών MARTE Consulting.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο